021.335.01.02/04  
Telefon
                 
021.335.02.83/84
 
             
     
     
 

 

Contabilitate si expertiza contabila


Contabilitate

Focus Consulting Co ofera servicii de contabilitate curenta pentru clienti, cu intocmirea tuturor rapoartelor, registrelor, care prevede:

 • Intocmirea registrelor obligatorii specifice contabilitatii;.
 • Intocmirea tuturor raportarilor si declaratiilor specifice activitatii financiar-contabile si fiscale;
 • Asigurarea activitatilor de primariat;
 • Intocmirea unor raportari specifice, conform cerintelor / specificatiilor clientului.
Focus Consulting Co s-a implicat si in prestarea de servicii de contabilitate in cadrul Programelor Operationale Sectoriale Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane si ofera:
 • evidente financiar-contabile specifice proiectelor P.O.S.D.R.U.;
 • previziuni financiare aferente proiectelor;
 • verificarea si certificarea documentelor care se inregistreaza in evidentele financiare ale proiectelor;
 • operarea documentelor in platforma Actionweb si generarea evidentei generale a cheltuielilor, intocmirea cererii de rambursare generala si a raportului de atestare aferent cererii;
 • participarea la sedintele echipei de management si de implementare a proiectului;
 • mentinerea relatiei cu reprezentantii partenerilor pentru stabilirea progresului realizat in activitatea proiectului.
Certificare bilanturi

......Verificarea, prin sondaj, a documentelor intocmite de catre client; Intocmirea si certificarea situatiilor financiar-contabile ale acestuia, cu respectarea prevederilor legale ......in vigoare.

Expertiza si audit intern contabilitate
  • Intocmirea fluxului de numerar / a bugetelor, a situaţiilor financiare şi a rapoartelor, lunare / trimestriale / revizuire la sfârşitul anului, reexaminare pentru IFRS / IAS a situaţiilor financiare, analize financiare bazate pe cerintele clientului;
  • Expertiza si verificarea situatiilor financiar-contabile intocmite de catre client si a declaratiilor fiscale intocmite de catre acesta si exprimarea unei opinii certificate ceu privire la modul de realizare a acestora, la cererea clientului sau a tertilor.

 

Sesizari

 

 
     
Un singur punct de focus! STIRI CE SPUN CLIENTII ADRESA
  Modificari conditii de depunere  FOCUS CONSULTING CO SRL este  B-dul Regina Maria, Nr. 25,
2014 Focus Consulting. declaratii INTRASTAT furnizorul nostru de servicii de  Sector 4, Bucuresti
Toate drepturile rezervate Se aproba urmatoarele praguri valorice  contabilitate, resurse umane si salarizare,  Nr. Reg. Com: J40 / 10094 / 2002
  Intrastat pentru anul 2011: 900.000 lei  precum si de reprezentare in relatia cu  CUI: RO 14937320
  pentru expedieri intracomunitare de  autoritatile. Recomand cu incredere   
  bunuri si, respectiv, 300.000 lei pentru  serviciile lor. — Ana Basarab, Director   
  introduceri intracomunitare de bunuri. Executiv Alcor