Grup Focus Consulting Co
Midalex Consulting
Cabinet de avocat Martinescu Gina
Work Management
021.335.01.02/04
Telefon
021.335.02.83/84


Noutati

Stimati clienti,
Va prezentam informatii cu privire la unele modificari legislative aduse in perioada 15.10.2021 15.11.2021 si care ar putea avea impact asupra activitatii dvs. ulterior. Cei interesati care doresc detalii, se pot abona serviciului nostru, contra-cost, la adresa: mihaea. iozsa@focusconsult.ro.
 
1. Ordinul MFP nr. 1233/01.10.2021 pentru aprobarea Procedurii de indrumare si asistenta a contribuabililor/platitorilor, acordate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, si de coordonare metodologica a activitatii de aplicare unitara a legislatiei fiscale si procedural fiscale desfasurate de structurile de asistenta contribuabili, precum si in domeniul tehnologiei informatiei
 
Prin acest act, se aduc anumite precizari asupra modalitatii de acordare a asistentei si indrumarii acordate de ANAF contribuabililor...
Publicat in data de : 19.10.2021


2. Ordinul MFP nr. 1240/04.10.2021 privind unele prevederi aplicabile persoanelor care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.

Prin acest act, se aduc precizari pentru contribuabilii care opteaza pentru alt exercitiu financiar decat cel calendaristic...
Publicat in data de : 20.10.2021


3. Ordinul Min. Muncii nr..947/15.10.2021 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. 2 alin. (1) din OUG nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

 

Prin acest act, se stabilesc noile modele de documente prin care se pot solicita masuri de protectie sociala in contextual pandemiei Covid 19 precum si persoanele care pot beneficia de aceste ajutoare...
Publicat in data de: 20.10.2021

4. Ordinul ANAF nr.1713/27.10.2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si inscrierea in cadrul Registrului RO e-Factura, precum si a
modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (084) "Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura"

Prin acest act, se stabileste se stabileste procedura privind organizarea si inscrierea in cadrul
Registrului RO e-Factura, si modelul si continutul formularului (084) "Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura”...

Publicat in data de : 01.11.2021

5. Ordinul ANAF nr. 1721/29.10.2021 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

Prin acest act, se stabileste modul de organizare a marilor contribuabili incepand cu anul urmator si cine anume se va incadra la aceasta categorie...
Publicat in data de: 03.11.2021

6. Ordinul ANAF nr.1.699/25.10.2021 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal

Prin acest act, se actualizeaza urmatoarele formulare:
a) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru
persoanele juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010);
b) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru
contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii
permanente (013);
c) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru
contribuabilii nerezidenti care nu au sediu permanent in Romania (015);
d) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru
persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania (016);
e) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane
si straine care detin cod numeric personal (020);
f) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru
persoanele fizice care nu detin cod numeric personal (030);
g) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru
institutiile publice (040);
h) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru
sediile secundare (060);
i) Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru
persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii
libere (070);
j) Declaratie pentru inregistrarea/modificarea in mediu electronic a mentiunilor ulterioare
inregistrarii fiscale, precum si pentru radierea inregistrarii fiscale (700);
k) Certificat de inregistrare in scopuri de TVA;
l) Certificat de inregistrare fiscala.
Modul de completare si formatul acestora sunt cuprinse in anexele la acest ordin.
Categoriile de obligatii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se inscriu in vectorul
fiscal sunt:
a) taxa pe valoarea adaugata;
b) impozitul pe profit;
c) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
d) accizele;
e) impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor;
f) impozitul pe reprezentanta;
g) contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care au calitatea de salariati;
h) contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care au calitatea
de salariati;
i) contributia asiguratorie pentru munca;
j) redeventele miniere;
k) redeventele petroliere;
l) contributia pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii;
m) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural;
n) impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor
din sectorul gazelor naturale;
o) impozitul pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat
gazele naturale;
p) taxele datorate potrivit legislatiei din domeniul jocurilor de noroc;
q) impozitul specific unor activitati....
Publicat in data de: 04.11.2021, aplicabil din 02.02.2022

7. Ordinul MFP nr. 1365/05.11.2021 pentru aprobarea Procedurii de utilizare si functionare a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura, precum si de primire si descarcare a facturii electronice de catre destinatarii facturii electronice emise in relatia B2G in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura

Prin acest act se stabileste procedura de utilizare si functionare a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura, denumit in continuare sistemul RO e-Factura, precum si de primire si descarcare a facturii electronice de catre destinatarii facturii electronice emise in relatia B2G in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura...
Publicat in data de : 08.11.2021


8. Ordin ANAF 1767/02.11.2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, de catre organul fiscal central

Prin acest act, se stabileste Procedura de acordare a esalonarii la plata in forma simplificata in mod permanent intrucat s-a dovedit a fi foarte utila atat contribuabililor cat si ANAF...
Publicat in data de : 09.11.2021

9. Ordinul ANAF nr. 1783/04.11.2021 privind natura informatiilor pe care contribuabilul/platitorul trebuie sa le declare prin fisierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura si conditiile de transmitere, precum si termenele de transmitere si data/datele de la care categoriile de contribuabili/platitori sunt obligate sa transmita fisierul standard de control fiscal

Prin acest act, se stabileste procedura de raportare a fisierului standard de control SAF-T...
Publicat in data de: 09.11.2021

10. Circulara BNR nr. 25/09.11.2021 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei

Prin acest act, se stabileste nivelul ratei de referinta a BNR la 1.75% pe an, incepand din data de 09.11.2021...


Publicat in data de: 09.11.2021

Pana la MO nr. 1090/15.11.2021Un singur punct de focus! STIRI CE SPUN CLIENTII ADRESA
Modificari conditii de depunere  FOCUS CONSULTING CO SRL este  B-dul Regina Maria, Nr. 25,
2014 Focus Consulting. declaratii INTRASTAT furnizorul nostru de servicii de  Sector 4, Bucuresti
Toate drepturile rezervate Se aproba urmatoarele praguri valorice  contabilitate, resurse umane si salarizare,  Nr. Reg. Com: J40 / 10094 / 2002
Intrastat pentru anul 2011: 900.000 lei  precum si de reprezentare in relatia cu  CUI: RO 14937320
pentru expedieri intracomunitare de  autoritatile. Recomand cu incredere 
bunuri si, respectiv, 300.000 lei pentru  serviciile lor. — Ana Basarab, Director 
introduceri intracomunitare de bunuri. Executiv Alcor